nieuwsbrief

Schrijf in voor onze nieuwbrief

Steeds vaker overwegen bedrijven en organisaties Open Source software en technologie te gaan gebruiken. Ook worden Linux systemen steeds vaker gezien als een zeer goed alternatief. Maar dergelijke interesses en gedachten leiden niet altijd tot een daadwerkelijke realisatie. De oorzaak hiervan ligt vaak in de onbekendheid met de materie, hetgeen leidt tot onzekerheid wat weer resulteert in het doorgaan in het bekende stramien van Windows technologie en systemen. Ondanks dat deze qua ICT-kosten duurder zijn.

Wanneer u plannen heeft om te gaan migreren naar een Linux omgeving, is een goede oriëntatie belangrijk. ECsys Kan u hierbij uitstekend helpen.

ECsys heeft een lange en diepgaande ervaring binnen dit vakgebied. Hierdoor is men binnen ECsys in staat om alle belangrijke technische en organisatorische facetten van het toepassen van Linux en Open Source in het juiste perspectief te plaatsen. Hierdoor kunt u de juiste beslissingen weloverwogen nemen en voorkomt u problemen voor, tijdens en na en implementatie van Linux systemen of Open Source software.

Cruciaal daarbij is dat er een goede inventarisatie moet plaatsvinden van de gewenste functionaliteit die zo'n omgeving moet bieden. Een goede voorbereiding is meer dan "even op papier zetten wat we willen hebben". ECsys hanteert de volgende 5-stappen aanpak:

  1. Inventarisatie huidige en gewenste situatie
  2. Opstellen functionele wensen en eisen
  3. Vertalen naar een technisch plan van aanpak
  4. Opstellen implementatieplan
  5. Realisatie

Bij het maken van plannen dient de bestaande situatie altijd het vertrekpunt te zijn. Kunnen delen daarvan opnieuw ingezet worden ? Welke vernieuwingen moeten worden aangebracht ? Daarna moeten klip en klaar de wensen en eisen bekend te zijn zodat deze vertaald kunnen worden naar een nieuw technisch concept. Alleen op deze wijze bereikt men een stevig draagvlak voor een nieuwe situatie en zullen de gebruikers snel tevreden zijn.

Als de gewenste nieuwe infrastructuur op papier staat, moet er voor gezorgd worden dat een implementatie soepel en snel kan starten. Een implementatieplan is daarbij vaak noodzakelijk. Een implementatieplan is als een draaiboek voor het opnemen van een speelfilm. Zoveel mogelijk moet van te voren uitgedacht zijn. Wanneer het draaiboek van de film slecht is, zal de film ook niet goed worden.

ECsys weet wat er komt kijken bij migraties van Windows of Novell infrastructuren naar een Linux omgeving. Door deze kennis en ervaring loodsen wij u snel door het veld met valkuilen en laten u uw doel bereiken.