nieuwsbrief

Schrijf in voor onze nieuwbrief

De ICT beheerskosten van uw netwerkomgeving bedragen ongeveer 70% tot 80% van uw totale ICT budget. Voor veel bedrijven is het een doelstelling om deze kosten te verlagen en te beheersen. ECsys heef dit onderkent en kan u helpen om uw beheerkosten onder controle te krijgen terwijl we tegelijkertijd de kwaliteit van uw ICT middelen verbeteren.

Het goed beheren van netwerken vereist veel ervaring en kennis. Dit kan worden gevonden in ervaren systeembeheerders. Echter deze zijn moeilijk te vinden en te behouden. Kortom, ICT beheer is een vak dat u niet zomaar er even bij doet. Dit zijn vaak de redenen om voor het beheer van ICT, netwerken en systemen externe hulp in te roepen en het beheer deels of geheel uit te besteden.

ECsys biedt ondermeer de volgende beheersdiensten:

  • Server beheer
  • Netwerkbeheer
  • Tweede en derde lijns gebruikers ondersteuning
  • Netwerkdocumentatie
  • Onsite onderhoud
  • Advies en beleidsondersteuning

ECsys voert dit netwerk- en ICT-beheer uit. Hierbij maakt u gebruik van onze ervaring, kennis en specialisten. ECsys staat vijf dagen per week van 09:00 tot 18:00 voor u klaar om vragen te beantwoorden, overeenkomsten in orde te maken en problemen op te lossen. Storingen worden zeer snel opgelost. In samenspraak met u stelt ECsys een onderhoudscontract op. Hierin staat omschreven welke wij uitvoeren en wat uw bijdrage is. U betaalt voor een onderhoudscontract een vast bedrag per maand, per kwartaal of per jaar zodat u weet waar u aan toe bent.