nieuwsbrief

Schrijf in voor onze nieuwbrief

Netwerk security is een specialistisch vak en zeker niet altijd weg gelegd voor de doorsnee gebruiker of beheerder van een IT-omgeving. Toch is netwerk security altijd zeer belangrijk geweest en zal dat ook blijven. Zeker gezien het grote aantal incidenten dat zich afspeelt de laatste tijd. Daardoor zijn steeds meer bedrijven en organisaties zich bewust geworden van hun kwetsbaarheid. ECsys heeft veel kennis en ervaring op het gebied van netwerk security en kan u helpen bij het structureel verbeteren van uw netwerk beveiliging.

Wij gaan hierbij eerst kijken welke probleemgebieden er zijn en hoe deze aangepakt moeten worden. Om deze informatie boven water te krijgen, voeren wij eerst een securityscan uit. Dit gebeurt zowel binnen als wel buiten uw netwerkomgeving. De bevindingen van de gehele securityscan worden vastgelegd in een rapport waarin de knelpunten betreffende de beveiliging van uw netwerkinfrastructuur zijn opgenomen. Dit geeft u in ieder geval direct een duidelijk beeld van de situatie. Ook zijn natuurlijk de nodige adviezen opgenomen die moeten leiden tot een verbetering van zwakke plekken binnen uw netwerkinfrastructuur.

Nadat er consensus is over de aanpak tot verbetering van de netwerk security zal ECsys de nodige stappen uitvoeren om dit te realiseren. De wijzigingen zullen zowel een technisch karakter hebben als wel plaatsvinden op het organisatorische vlak. Vaak vallen hier ook nog de nodige processen te verbeteren.