nieuwsbrief

Schrijf in voor onze nieuwbrief

FSFE News

News from the Free Software Foundation Europe
FSFE News
 1. FSFE presents modernised Fiduciary Licensing Agreement 2.0
  The FSFE and ContributorAgreements.org proudly present the revised and updated Fiduciary Licence Agreement 2.0 (FLA-2.0) - a next-generation contributor agreement that makes sure the contributed software always remains Free Software. Support FSFE, join the Fellowship: https://fellowship.fsfe.org/login/join.php Make a one time donation: http://fsfe.org/donate/donate.html
 2. EU Copyright Review: Tell Legislators to Save Code Share
  The FSFE, together with Open Forum Europe, asks the EU policymakers to Save Code Share in the current on-going EU Copyright review. Today we ask you to support our newest campaign Save Code Share by signing an Open Letter addressed to the EU policymakers.In this letter we request EU legislators to preserve the ability to collaboratively build software online in current EU Copyright Directive proposal. Support FSFE, join the Fellowship: https://fellowship.fsfe.org/login/join.php Make a one time donation: http://fsfe.org/donate/donate.html
 3. FSFE nieuwsbrief - september 2017
  Digitale diensten, aangeboden en gebruikt door overheden, vormen een deel van de cruciale infrastructuur van 21ste-eeuwse democratische landen. Helaas hebben veel overheden, dankzij beperkende software-licenties, geen volledige controle over hun digitale infrastructuur. Hoewel het publiceren van publiek gefinancierde software onder een vrije licentie grote voordelen oplevert voor overheden en de samenleving, zijn beleidsmakers nog steeds weinig enthousiast over het verbeteren van wetgeving op dit gebied. Het is tijd om dit te veranderen. FSFE wil dat Europese wetgeving vereist dat publiek gefinancierde software ontwikkeld voor de publieke sector publiek beschikbaar moet komen onder een Vrije en Open Bron Softwarelicentie. Als het publiek geld is dat zou het ook publieke code moeten zijn! Support FSFE, join the Fellowship: https://fellowship.fsfe.org/login/join.php Make a one time donation: http://fsfe.org/donate/donate.html
 4. Publiek Geld? Publieke Code! 31 organisaties willen de openbare aanbesteding van software verbeteren
  Digitale diensten die gebruikt en aangeboden worden door onze overheden zijn dé cruciale infrastructuur van 21e-eeuwse democratische landen. Om betrouwbare systemen op te zetten moeten overheidsinstanties volledig beheer hebben over de software en computersystemen in het hart van onze digitale infrastructuur. Dat is op het moment echter meestal niet het geval vanwege beperkende softwarelicenties. Support FSFE, join the Fellowship: https://fellowship.fsfe.org/login/join.php Make a one time donation: http://fsfe.org/donate/donate.html
 5. FSFE in 2020: Opnieuw tot overeenstemming komen over onze identiteit
  Onze wereld verandert voortdurend, net als de gedachten en percepties van mensen. Sinds haar oprichting in 2001 hebben individuen binnen de FSFE, van coordinatoren en vrijwilligers tot voltijds medewerkers, hun begrip van wat de FSFE is en wat de gedeelde waarden zijn, ontwikkeld. Soms leken de manieren van kijken, zoals geuit door individuen, op elkaar on soms liepen ze uiteen. Support FSFE, join the Fellowship: https://fellowship.fsfe.org/login/join.php Make a one time donation: http://fsfe.org/donate/donate.html